Latest have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Population biological characteristics and resource exploitation status of Johnius belangerii in Zhanjiang Bay
LIAO Dongrong, LI Aoxue, CHEN Ning, LYU Shaoliang, WANG Xuefeng,
DOI:10.12131/20230222
Abstract
Preliminary exploration of Balaenoptera edeni edeni population distribution in surrounding waters of Weizhou Island based on environmental DNA
ZHENG Ruodan, CHEN Bingyao, ZHANG Shuai, MAI Junxiao, JIANG Peiwen, WANG Wenxin, LI Min,
DOI:10.12131/20230254
Abstract
Transcriptome comparative analysis of liver tissues of three plateau Schizothoracinae fish species
HAO Tian, TANG Xianhu, JIANG Shouwen, WU Zhichao, XU Qianghua,
DOI:10.12131/20230204
Abstract
Trophic niche analysis of Collichthys lucidus in Pearl River Estuary
SHI Juan, LIU Yong, LI Chunhou, WANG Teng, ZHAO Jinfa, SONG Xiaoyu, XIE Hongyu,
DOI:10.12131/20240025
Abstract
Assessment of fishery resources in southern sea area of Yintan Marine Ranching, Guangxi Province
NIU Lulian, CHEN Guobao, ZOU Jianwei, TONG Fei, YU Jie,
DOI:10.12131/20230236
Abstract
Preliminary study on biological carbon storage of fishery resources in Zhuhai Wailingding marine ranch in spring
WEI Wendi, FENG Xue, YUAN Huarong, LI Xiaoguo, CHEN Pimao,
DOI:10.12131/20240023
Abstract
Relationship between diurnal feeding rhythm and agrp gene expression level in Cyprinus carpio rubrofuscus
ZHAO Shuhao, ZHU Huaping, MA Dongmei, GENG Guohua, ZHONG Zaixuan, FAN Jiajia, TIAN Yuanyuan, LIU Xiande, HAN Fang,
DOI:10.12131/20240014
Abstract
Effects of acidification stress on antioxidant and immunity in juvenile yellowfin tuna (Thunnus albacares)
WANG Xiaoyan, ZHOU Shengjie, WANG Yinggang, SUN Yongyue, LI Minghao, MA Zhenhua,
DOI:10.12131/20230216
Abstract
Advances in multi-omics study of environmental stress in fish during temporary breading and transportation
CEN Jianwei, CHEN Chen, YAO Shipeng, HUANG Hui, HAO Shuxian, WEI Ya, YANG Shaoling, HE Jingyi, WANG Tian,
DOI:10.12131/20230231
Abstract
Freshness recognition of small yellow croaker based on image processing and improved DenseNet network
ZHANG Hongjiao, ZHANG Cunxi, WANG Rui, WANG Ke, QIAO Qian,
DOI:10.12131/20230241
Abstract
Optimization and application of composite anti-blackening preservative formulation for Fenneropenaeus chinensis
LI Lin, XU Yang, SUN Yong, ZHAO Ling, CAO Rong, ZHANG Zhaohui,
DOI:10.12131/20240009
Abstract
Effects of alginate oligosaccharide on growth performance, physiological indicators and intestinal morphology of Lateolabrax maculatus juvenile
MA Bin, SU Hang, XU Jiang, CUI Aijun, JIANG Yan, YAN Han, FENG Yuan, GONG Yanjun, FENG Dejun,
DOI:10.12131/20240022
Abstract
Path analysis between partial growth-related traits of wild large yellow croaker (Larimichthys crocea) in different geographical populations
ZHANG Yuqing, GUO Huayang, ZHANG Nan, LIU Baosuo, ZHU Kecheng, XIAN Lin, ZHU Tengfei, ZHANG Dianchang,
DOI:10.12131/20230203
Abstract
Optimization of process and mechanism of extracting astaxanthin from shrimp shells with deep eutectic solvent
LIU Yuhang, XIANG Huan, HUANG Hui, WEI Ya, CEN Jianwei, PAN Chuang, LI Chunsheng, ZHAO Yongqiang, HAO Shuxian,
DOI:10.12131/20230225
Abstract
Study on fishery resource assessment of Pacific saury by Length-Based Cohort Analysis
FANG Lei, HUA Chuanxiang, ZHU Qingcheng,
DOI:10.12131/20230237
Abstract
Study on resource dynamics of Coilia nasus from Duchang waters in Poyang Lake based on otolith microchemistry before and after implementation of Changjiang River fishing ban
JIANG Tao, YANG Jian, LIU Hongbo, CHEN Xiubao, XUE Junren,
DOI:10.12131/20230173
Abstract
Effects of glucose glycation on structural and functional properties of limited enzymatic hydrolysates from brown-striped mackerel scad (Decapterus maruadsi) protein isolate
WU Yuhong, LIN Duanquan, LIU Kang, CHEN Yulei, ZHANG Lingjing, HE Wenxiong, SUN Lechang,
DOI:10.12131/20240002
Abstract
Tributyrin improves resistance of gill tissues to periodic high-temperature stress for Litopenaeus vannamei
ZHU Xuanyi, ZHENG Xiaoting, XING Yifu, HUANG Jianhua, DONG Hongbiao, ZHANG Jiasong,
DOI:10.12131/20230246
Abstract
Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but have the same copyright with that of the printed version,and can be cited by Digital Object Identifier (DOI).
Category
Effects of seamount characteristics in Central and Western Pacific Ocean on CPUEs of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in longline and purse seine fisheries
FEI Jiaojiao, LI Cheng, ZHANG Jian, TENG Yuxiu, WU Yuntao, SHI Jiangao,
2024, 20(2):1-10. DOI:10.12131/20230200
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of effects of environmental factors on Sthenoteuthis oualaniensis based on structural equation model
LIAO Zujun, WANG Xuefeng, ZHOU Yanbo, ZHANG Lei, LYU Shaoliang, WU Qia'er, DONG Jianyu, MA Shengwei,
2024, 20(2):11-18. DOI:10.12131/20230127
Abstract FullText HTML PDF
Study on relationship between Thunnus albacares catches and climatic factors based on CNN-BiLSTM model
DING Peng, ZOU Xiaorong, DING Shuyi, BAI Siqi,
2024, 20(2):19-26. DOI:10.12131/20230190
Abstract FullText HTML PDF
A morphological study on ten parrotfish species from Xisha Islands, China
KANG Zhipeng, LIU Yong, LI Chunhou, ZHAO Jinfa, SHI Juan, WANG Teng,
2024, 20(2):27-37. DOI:10.12131/20230157
Abstract FullText HTML PDF
Variation and accumulation characteristics of diazepam in simulated culture environment
HUANG Li, GAO Lei, WU Song, HAO Qirui, LI Chenhui, TANG Shizhan, BAI Shuyan, CHEN Zhongxiang, DU Ningning, QIN Dongli, WANG Peng,
2024, 20(2):38-47. DOI:10.12131/20230128
Abstract FullText HTML PDF
Research on tolerance of juvenile Siganus oramin to water temperature, salinity and dissolved oxygen
HUANG Xiaolin, LAO Zhihong, YANG Yukai, LI Tao, HUANG Zhong, YU Wei, SHU Hu, LIN Heizhao,
2024, 20(2):48-55. DOI:10.12131/20230143
Abstract FullText HTML PDF
Effect of carbonate alkalinity on embryonic development and larval vitality of Pramisgurnus dabryanus
XU Haixin, ZHU Honggeng, ZHANG Jiamin, ZHU Ming, WANG Haihua, CHEN Jianhua,
2024, 20(2):56-62. DOI:10.12131/20230149
Abstract FullText HTML PDF
Study on artificial propagation and early development of Acrossocheilus longipinnis
WANG Yuesong, XU Lin, YANG Yang, CHENG Rui, WANG Chong, HE Dajiang, LI Guoliang, MA Haitao, BI Jianqi, CHEN Feng, WAN Zhengping, ZHANG Zhiming,
2024, 20(2):63-72. DOI:10.12131/20230207
Abstract FullText HTML PDF
Observation of embryo and morphological development of larval, juvenile and young speckled snowmark clownfish (Amphiprion sp.)
TAN Zeyu, LI Tao, JIANG Jingzhe, HUANG Xiaolin, YANG Yukai,
2024, 20(2):73-82. DOI:10.12131/20230119
Abstract FullText HTML PDF
Antagonism of Lactobacillus acidophilus against three Vibrio species and its influence on gut microbiota of Litopenaeus vannamei
LIU Gang, HU Xiaojuan, SU Haochang, XU Wujie, XU Yu, WEN Guoliang, CAO Yucheng,
2024, 20(2):83-91. DOI:10.12131/20230191
Abstract FullText HTML PDF
Feeding habits of Triplophysa tenuis in Xinjiang based on fatty acid and stable carbon and nitrogen isotopic analysis
ZHANG Lirong, HAO Huimin, NIE Zhulan, WEI Jie, ZHANG Dieyan,
2024, 20(2):92-101. DOI:10.12131/20230187
Abstract FullText HTML PDF
Effects of density stress on swimming behavior and muscle energy metabolism of Micropterus salmoides
LI Jiangtao, ZHANG Yanqiu, ZHANG Hong, LIU Chun, QIU Xiaolong, CHEN Ming, FANG Junchao, QIU Xiaotong, LIN Li, LYU Xiaojing,
2024, 20(2):102-110. DOI:10.12131/20230176
Abstract FullText HTML PDF
Cloning of adsl gene in Larimichthys crocea and analysis of its correlation between expression level and inosine content
HE Liangyin, SHI Xiaoli, LIN Jiayang, HUANG Shuyi, HUANG Weiqing, HAN Kunhuang,
2024, 20(2):111-118. DOI:10.12131/20230178
Abstract FullText HTML PDF
Association analysis of SNPs polymorphisms in mstn gene of Paralichthys olivaceus with growth traits
LI Bingbu, WANG Guixing, ZHANG Xiaoyan, LIU Yufeng, HE Zhongwei, CAO Wei, REN Jiangong, REN Yuqin, ZHANG Yitong, SAN Lize, WANG Yufen, HOU Jilun,
2024, 20(2):119-128. DOI:10.12131/20230165
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of anti-largemouth bass ranavirus egg yolk antibody and establishment of indirect ELISA method
LI Shuo, CHEN Jingni, ZHAO Lining, HUANG Chunping, HUANG Jinlu, WANG Guiping, ZHONG Ying,
2024, 20(2):129-139. DOI:10.12131/20230148
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, identification and antimicrobial susceptibility test of Edwardsiella tarda in Bahaba taipingensis
LI Min, YE Yifei, LI Yongfu, XIE Haiyan, LI Hongchao, LI Chunzhi, LI Xiguo, LI Benwang, CHEN Zhuojun, MO Jiehua, LU Weihua, ZHU Yanqiu, ZHANG Xianpeng,
2024, 20(2):140-149. DOI:10.12131/20230228
Abstract FullText HTML PDF
Preparation, in vitro activity and physicochemical properties of collagenase inhibitory peptide from tilapia skin
LU Chen, HU Xiao, CHEN Shengjun, WU Yanyan, HUANG Hui, XIANG Huan, QI Bo, DENG Jianchao,
2024, 20(2):150-159. DOI:10.12131/20230205
Abstract FullText HTML PDF
Effects of pre-transport density and temperature domestication on simulated transport of juvenile Ictalurus punctatus
LI Haohua, LIAO Tao, BAI Chan, QIU Liang, ZU Xiaoyan, LI Hailan, CHEN Liping, XIONG Guangquan, WANG Juguang,
2024, 20(2):160-171. DOI:10.12131/20230154
Abstract FullText HTML PDF
Study on quality differences of cultured Trachinotus ovatus with different breeding size
WANG Di, CHEN Shengjun, YU Gang, ZHAO Yongqiang, WU Yanyan, WANG Yueqi,
2024, 20(2):172-180. DOI:10.12131/20230232
Abstract FullText HTML PDF