Latest have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Exploration of modern marine ranching proliferation and aquaculture mode and sea use classification system
PAN Tianguo, LI Guangming, YUE Weizhong, QIN Chuanxin, SUO Anning,
DOI:10.12131/20240087
Abstract
Effect of fertilization on intestinal microbiota of Ictalurus punctatus
XU Jingwen, ZHONG Liqiang, ZHANG Shiyong, LIU Hongyan, CHEN Xiaohui, WANG Minghua,
DOI:10.12131/20230240
Abstract
Effects of water temperature in transportation on mortality and physiological indicators of Sepiella japonica
JIANG Yongsheng, ZHOU Shanshan, ZHOU Yongdong, XU Kaida, ZHEN Xiaoman, JIAO Lishi, ZHANG Qiuhong, QU Yao,
DOI:10.12131/20240089
Abstract
Seasonal effects on bacterial community between intestine of Collichthys lucidus and water environment from Pearl River Estuary
ZHENG Qiushi, LIU Yong, LI Chunhou, WU Peng, XIAO Yayuan, LIN Lin, LIU Yu, ZOU Jian,
DOI:10.12131/20240030
Abstract
Habitat suitability of crown-of-thorns starfish and Titan triggerfish and their response to climate change based on ensemble species distribution model
YAO Zubing, LIU Yuming, HONG Lichuan, LIU Yifeng, WANG Shuo, XIE Songguang, SONG Yiqing,
DOI:10.12131/20230201
Abstract
Fish diversity in inland rivers of Guangdong Province
XIA Yuguo, CHEN Weitao, LI Xinhui, ZHU Shuli, LI Jie, LI Yuefei,
DOI:10.12131/20230251
Abstract
Effect of hanging pulp on quality improvement and protein stability of prepared tilapia fillet
WU Qingqing, HUANG Hui, HAO Shuxian, CEN Jianwei, WEI Ya, XIANG Huan, HU Xiao, ZHAO Yongqiang,
DOI:10.12131/20240100
Abstract
Design of a bionics-based Portunus crab claw closing device
LI Tianbing, ZHENG Xiongsheng, AN Xingyao,
DOI:10.12131/20230256
Abstract
Characteristics of fish community structure and its relationship with environmental factors in marine ranching zone in southern area of Yintan in Guangxi
YU Jie, ZOU Jianwei, CHEN Guobao,
DOI:10.12131/20240102
Abstract
A method for estimating quantity of Trachinotus ovatus in marine cage aquaculture based on high-frequency horizontal mechanical scanning sonar image
HU Jiazhen, , SUN Jialong, HUANG Xiaohua, ZHU Guohao, TAO Qiyou, YUAN Taiping, LI Gen, PANG Guoliang, HU Yu, ,
DOI:10.12131/20240042
Abstract
Study on hydrodynamic characteristics and flow field visualization of multi-blade controllable otter board based on CFD
JIANG Shuxia, KONG Xianghong, HUANG Xiaoshuang, YE Xuchang, CAO Daomei,
DOI:10.12131/20240095
Abstract
Population structure and diversity of Duyun "Red Carp"
ZHANG Xiaohong, YU Ke, AN Miao, OU Pingyong, WANG Bangping, YANG Shengtong, LI Li, LI Maonian, QIN Kesi,
DOI:10.12131/20240037
Abstract
Screening, condition optimization and preliminary application of nitrite degrading Bacillus velezensis GXMZU-B1
LIU Rui, LIANG Ying, YIN Doudou, SONG Chaodong, MO Zuqin, XIAO Junfeng, YI Han, ZHANG Hongyan, ZHANG Bin, SHEN Naikun,
DOI:10.12131/20240013
Abstract
Transcriptome analysis of liver anti-MSRV responses in juvenile largemouth bass (Micropterus salmoides)
QIAO Di, LEI Ning, ZHU Junjie, ZHANG Chaonan, WANG Yanchao, ZHOU Ling,
DOI:10.12131/20240050
Abstract
Study on bacteriostatic activity of nanocerium dioxide against two aquatic pathogenic Vibrio spp.
YANG Yu, ZHENG Wenwen, YU Wenbing, XU Yingjie, ZHANG Xing, SONG Xuehong, QIN Fenju,
DOI:10.12131/20240046
Abstract
Characteristics of soil organic carbon and labile components at early stage of reforestation of aquaculture pond
LI Lingyun, HAN Tingting, SHI Rongjun, QI Zhanhui, LI Junwei, LIU Huaxue, XIONG Lanlan, ZHANG Huangchen, HUANG Honghui,
DOI:10.12131/20240094
Abstract
Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but have the same copyright with that of the printed version,and can be cited by Digital Object Identifier (DOI).
Species composition and succession of coral reef fish in Yuzhuo Reef, Xisha Islands
XIE Hongyu, LIU Yong, ZHAO Jinfa, LI Chunhou, SHI Juan, XIAO Yayuan, WANG Teng,
DOI:10.12131/20240008
Abstract FullText HTML PDF
Spatio-temporal distribution of Thunnus albacares CPUE and its relationship with environmental factors in central Pacific Ocean
LI Dongxu, ZOU Xiaorong, ZHOU Shuting,
DOI:10.12131/20240047
Abstract FullText HTML PDF
Length-based assessment of Nemipterus bathybius in northern South China Sea
LIU Zikai, XU Youwei, CAI Yancong, SUN Mingshuai, ZHANG Kui, CHEN Zuozhi,
DOI:10.12131/20240034
Abstract FullText HTML PDF
Improvement of gel strength of fermented tilapia surimi by Lactiplantibacillus plantarum through inhibition of protein hydrolysis
CUI Qiaoyan, LI Laihao, CHEN Tianyu, CHEN Shengjun, HUANG Hui, ZHAO Yongqiang, LI Chunsheng,
DOI:10.12131/20240060
Abstract FullText HTML PDF
Survey of economic marine macroalgae on intertidal areas of ten islands in Guangdong Province
XUE Jiao, LI Ting, SU Jiaqi, ZHU Changbo, ZHANG Bo, CHEN Suwen,
DOI:10.12131/20240039
Abstract FullText HTML PDF
Research on feed protein requirement of Cyprinus carpio haematopterus
QU Feihu, JIANG Xiaona, GE Yanlong, ZHAI Yushan, ZHANG Ling, WANG Jiyao, KOU Han, LI Chitao, HU Xuesong, SHI Xiaodan, JIA Zhiying,
DOI:10.12131/20230234
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary study on biological carbon storage of fishery resources in Zhuhai Wailingding marine ranching in spring
WEI Wendi, FENG Xue, YUAN Huarong, LI Xiaoguo, CHEN Pimao,
DOI:10.12131/20240023
Abstract FullText HTML PDF
Assessment of fishery resources in southern sea area of Yintan Marine Ranching, Guangxi Province
NIU Lulian, CHEN Guobao, ZOU Jianwei, TONG Fei, YU Jie,
DOI:10.12131/20230236
Abstract FullText HTML PDF
Category
Size selectivity of codend-mesh size in single boat bottom otter trawls for Nemipterus virgatus in South China Sea
YANG Bingzhong, YAN Lei, LI Jie, WANG Teng, ZHANG Peng,
2024, 20(3):1-7. DOI:10.12131/20230227
Abstract FullText HTML PDF
Study on fishery resource assessment of Pacific saury by length-based cohort analysis
FANG Lei, HUA Chuanxiang, ZHU Qingcheng,
2024, 20(3):8-17. DOI:10.12131/20230237
Abstract FullText HTML PDF
Study on resource dynamics of Coilia nasus from Duchang waters in Poyang Lake based on otolith microchemistry before and after implementation of Yangtze River fishing ban
JIANG Tao, YANG Jian, LIU Hongbo, CHEN Xiubao, XUE Junren,
2024, 20(3):18-26. DOI:10.12131/20230173
Abstract FullText HTML PDF
Biological characteristics and resource exploitation status of Johnius belangerii population in Zhanjiang Bay
LIAO Dongrong, LI Aoxue, CHEN Ning, LYU Shaoliang, WANG Xuefeng,
2024, 20(3):27-35. DOI:10.12131/20230222
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary exploration of Balaenoptera edeni edeni population distribution in surrounding waters of Weizhou Island based on environmental DNA
ZHENG Ruodan, CHEN Bingyao, ZHANG Shuai, MAI Junxiao, JIANG Peiwen, WANG Wenxin, LI Min,
2024, 20(3):36-46. DOI:10.12131/20230254
Abstract FullText HTML PDF
Trophic niche partitioning of pelagic shark of tropical Atlantic based on muscle and liver fatty acid profile analysis
LIU Zhuoying, XU Min, GONG Yi, LI Yunkai,
2024, 20(3):47-55. DOI:10.12131/20230253
Abstract FullText HTML PDF
Trophic niche analysis of Collichthys lucidus in Pearl River Estuary
SHI Juan, LIU Yong, LI Chunhou, WANG Teng, ZHAO Jinfa, SONG Xiaoyu, XIE Hongyu,
2024, 20(3):56-65. DOI:10.12131/20240025
Abstract FullText HTML PDF
Study on tributyrin enhancing anti periodic high temperature stress ability of gill tissue in Litopenaeus vannamei
ZHU Xuanyi, ZHENG Xiaoting, XING Yifu, HUANG Jianhua, DONG Hongbiao, ZHANG Jiasong,
2024, 20(3):66-75. DOI:10.12131/20230246
Abstract FullText HTML PDF
Effects of alginate oligosaccharide on growth performance, physiological indicators and intestinal morphology of Lateolabrax maculatus juvenile
MA Bin, SU Hang, XU Yongjiang, CUI Aijun, JIANG Yan, YAN Han, FENG Yuan, GONG Yanjun, FENG Dejun,
2024, 20(3):76-84. DOI:10.12131/20240022
Abstract FullText HTML PDF
Effects of acidification stress on antioxidant and immunity in juvenile yellowfin tuna (Thunnus albacares)
WANG Xiaoyan, ZHOU Shengjie, WANG Yinggang, SUN Yongyue, LI Minghao, MA Zhenhua,
2024, 20(3):85-91. DOI:10.12131/20230216
Abstract FullText HTML PDF
Transcriptome comparative analysis of liver tissues of three plateau Schizothoracinae fish species
HAO Tian, TANG Xianhu, JIANG Shouwen, WU Zhichao, XU Qianghua,
2024, 20(3):92-100. DOI:10.12131/20230204
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between diurnal feeding rhythm and agrp gene expression level in Cyprinus carpio rubrofuscus
ZHAO Shuhao, ZHU Huaping, MA Dongmei, GENG Guohua, ZHONG Zaixuan, FAN Jiajia, TIAN Yuanyuan, LIU Xiande, HAN Fang,
2024, 20(3):101-111. DOI:10.12131/20240014
Abstract FullText HTML PDF
Path analysis of partial growth-related traits for wild large yellow croaker (Larimichthys crocea) of different geographical populations
ZHANG Yuqing, GUO Huayang, ZHANG Nan, LIU Baosuo, ZHU Kecheng, XIAN Lin, ZHU Tengfei, ZHANG Dianchang,
2024, 20(3):112-119. DOI:10.12131/20230203
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic water surface environment perception SLAM algorithm based on visual semantics and point-line fusion for unmanned surface vessels
GONG Yuanjin, YANG Shujie,
2024, 20(3):120-132. DOI:10.12131/20240019
Abstract FullText HTML PDF
Freshness recognition of small yellow croaker based on image processing and improved DenseNet network
ZHANG Hongjiao, ZHANG Cunxi, WANG Rui, WANG Ke, QIAO Qian,
2024, 20(3):133-142. DOI:10.12131/20230241
Abstract FullText HTML PDF
Optimization and application of composite anti-blackening preservative formulation for Fenneropenaeus chinensis
LI Lin, XU Yang, SUN Yong, ZHAO Ling, CAO Rong, ZHANG Zhaohui,
2024, 20(3):143-151. DOI:10.12131/20240009
Abstract FullText HTML PDF
Effects of glucose glycation on structural and functional properties of limited enzymatic hydrolysates from brown-striped mackerel scad (Decapterus maruadsi) protein isolate
WU Yuhong, LIN Duanquan, LIU Kang, CHEN Yulei, ZHANG Lingjing, HE Wenxiong, SUN Lechang,
2024, 20(3):152-163. DOI:10.12131/20240002
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of process and mechanism of extracting astaxanthin from shrimp shells with deep eutectic solvent
LIU Yuhang, XIANG Huan, HUANG Hui, WEI Ya, CEN Jianwei, PAN Chuang, LI Chunsheng, ZHAO Yongqiang, HAO Shuxian,
2024, 20(3):164-172. DOI:10.12131/20230225
Abstract FullText HTML PDF
Advances in multi-omics study of environmental stress in fish during temporary breading and transportation
CEN Jianwei, CHEN Chen, YAO Shipeng, HUANG Hui, HAO Shuxian, WEI Ya, YANG Shaoling, HE Jingyi, WANG Tian,
2024, 20(3):173-180. DOI:10.12131/20230231
Abstract FullText HTML PDF