Latest

Latest have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Fish diversity in inland rivers of Guangdong Province
XIA Yuguo, CHEN Weitao, LI Xinhui, ZHU Shuli, LI Jie, LI Yuefei,
DOI:10.12131/20230251
Abstract
Spatio-temporal distribution of Thunnus albacares CPUE and its relationship with environmental factors in central Pacific Ocean
LI Dongxu, ZOU Xiaorong, ZHOU Shuting,
DOI:10.12131/20240047
Abstract
Species composition and succession of coral reef fish in Yuzhuo Reef, Xisha Islands
XIE Hongyu, LIU Yong, ZHAO Jinfa, LI Chunhou, SHI Juan, XIAO Yayuan, WANG Teng,
DOI:10.12131/20240008
Abstract
Improvement of gel strength of fermented tilapia surimi by Lactiplantibacillus plantarum through inhibition of protein hydrolysis
CUI Qiaoyan, LI Laihao, CHEN Tianyu, CHEN Shengjun, HUANG Hui, ZHAO Yongqiang, LI Chunsheng,
DOI:10.12131/20240060
Abstract
Screening, condition optimization and preliminary application of nitrite degrading Bacillus velezensis GXMZU-B1
LIU Rui, LIANG Ying, YIN Doudou, SONG Chaodong, MO Zuqin, XIAO Junfeng, YI Han, ZHANG Hongyan, ZHANG Bin, SHEN Naikun,
DOI:10.12131/20240013
Abstract
Preliminary study on biological carbon storage of fishery resources in Zhuhai Wailingding marine ranching in spring
WEI Wendi, FENG Xue, YUAN Huarong, LI Xiaoguo, CHEN Pimao,
DOI:10.12131/20240023
Abstract
Habitat suitability of crown-of-thorns starfish and Titan triggerfish and their response to climate change based on ensemble species distribution model
YAO Zubing, LIU Yuming, HONG Lichuan, LIU Yifeng, WANG Shuo, XIE Songguang, SONG Yiqing,
DOI:10.12131/20230201
Abstract
Research on the feed protein requirement of Cyprinus carpio haematopterus
QU Feihu, JIANG Xiaona, GE Yanlong, ZHAI Yushan, ZHANG Ling, WANG Jiyao, KOU Han, LI Chitao, HU Xuesong, SHI Xiaodan, JIA Zhiying,
DOI:10.12131/20230234
Abstract
Study on fishery resource assessment of Pacific saury by Length-Based Cohort Analysis
FANG Lei, HUA Chuanxiang, ZHU Qingcheng,
DOI:10.12131/20230237
Abstract
Study on tributyrin enhancing anti periodic high temperature stress ability of gill tissue in Litopenaeus vannamei
ZHU Xuanyi, ZHENG Xiaoting, XING Yifu, HUANG Jianhua, DONG Hongbiao, ZHANG Jiasong,
DOI:10.12131/20230246
Abstract