column
Effects of seamount characteristics in Central and Western Pacific Ocean on CPUEs of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in longline and purse seine fisheries
FEI Jiaojiao, LI Cheng, ZHANG Jian, TENG Yuxiu, WU Yuntao, SHI Jiangao,
2024, 20(2):1-10. DOI:10.12131/20230200
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of effects of environmental factors on Sthenoteuthis oualaniensis based on structural equation model
LIAO Zujun, WANG Xuefeng, ZHOU Yanbo, ZHANG Lei, LYU Shaoliang, WU Qia'er, DONG Jianyu, MA Shengwei,
2024, 20(2):11-18. DOI:10.12131/20230127
Abstract FullText HTML PDF
Study on relationship between Thunnus albacares catches and climatic factors based on CNN-BiLSTM model
DING Peng, ZOU Xiaorong, DING Shuyi, BAI Siqi,
2024, 20(2):19-26. DOI:10.12131/20230190
Abstract FullText HTML PDF
A morphological study on ten parrotfish species from Xisha Islands, China
KANG Zhipeng, LIU Yong, LI Chunhou, ZHAO Jinfa, SHI Juan, WANG Teng,
2024, 20(2):27-37. DOI:10.12131/20230157
Abstract FullText HTML PDF
Variation and accumulation characteristics of diazepam in simulated culture environment
HUANG Li, GAO Lei, WU Song, HAO Qirui, LI Chenhui, TANG Shizhan, BAI Shuyan, CHEN Zhongxiang, DU Ningning, QIN Dongli, WANG Peng,
2024, 20(2):38-47. DOI:10.12131/20230128
Abstract FullText HTML PDF
Research on tolerance of juvenile Siganus oramin to water temperature, salinity and dissolved oxygen
HUANG Xiaolin, LAO Zhihong, YANG Yukai, LI Tao, HUANG Zhong, YU Wei, SHU Hu, LIN Heizhao,
2024, 20(2):48-55. DOI:10.12131/20230143
Abstract FullText HTML PDF
Effect of carbonate alkalinity on embryonic development and larval vitality of Pramisgurnus dabryanus
XU Haixin, ZHU Honggeng, ZHANG Jiamin, ZHU Ming, WANG Haihua, CHEN Jianhua,
2024, 20(2):56-62. DOI:10.12131/20230149
Abstract FullText HTML PDF
Study on artificial propagation and early development of Acrossocheilus longipinnis
WANG Yuesong, XU Lin, YANG Yang, CHENG Rui, WANG Chong, HE Dajiang, LI Guoliang, MA Haitao, BI Jianqi, CHEN Feng, WAN Zhengping, ZHANG Zhiming,
2024, 20(2):63-72. DOI:10.12131/20230207
Abstract FullText HTML PDF
Observation of embryo and morphological development of larval, juvenile and young speckled snowmark clownfish (Amphiprion sp.)
TAN Zeyu, LI Tao, JIANG Jingzhe, HUANG Xiaolin, YANG Yukai,
2024, 20(2):73-82. DOI:10.12131/20230119
Abstract FullText HTML PDF
Antagonism of Lactobacillus acidophilus against three Vibrio species and its influence on gut microbiota of Litopenaeus vannamei
LIU Gang, HU Xiaojuan, SU Haochang, XU Wujie, XU Yu, WEN Guoliang, CAO Yucheng,
2024, 20(2):83-91. DOI:10.12131/20230191
Abstract FullText HTML PDF
Feeding habits of Triplophysa tenuis in Xinjiang based on fatty acid and stable carbon and nitrogen isotopic analysis
ZHANG Lirong, HAO Huimin, NIE Zhulan, WEI Jie, ZHANG Dieyan,
2024, 20(2):92-101. DOI:10.12131/20230187
Abstract FullText HTML PDF
Effects of density stress on swimming behavior and muscle energy metabolism of Micropterus salmoides
LI Jiangtao, ZHANG Yanqiu, ZHANG Hong, LIU Chun, QIU Xiaolong, CHEN Ming, FANG Junchao, QIU Xiaotong, LIN Li, LYU Xiaojing,
2024, 20(2):102-110. DOI:10.12131/20230176
Abstract FullText HTML PDF
Cloning of adsl gene in Larimichthys crocea and analysis of its correlation between expression level and inosine content
HE Liangyin, SHI Xiaoli, LIN Jiayang, HUANG Shuyi, HUANG Weiqing, HAN Kunhuang,
2024, 20(2):111-118. DOI:10.12131/20230178
Abstract FullText HTML PDF
Association analysis of SNPs polymorphisms in mstn gene of Paralichthys olivaceus with growth traits
LI Bingbu, WANG Guixing, ZHANG Xiaoyan, LIU Yufeng, HE Zhongwei, CAO Wei, REN Jiangong, REN Yuqin, ZHANG Yitong, SAN Lize, WANG Yufen, HOU Jilun,
2024, 20(2):119-128. DOI:10.12131/20230165
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of anti-largemouth bass ranavirus egg yolk antibody and establishment of indirect ELISA method
LI Shuo, CHEN Jingni, ZHAO Lining, HUANG Chunping, HUANG Jinlu, WANG Guiping, ZHONG Ying,
2024, 20(2):129-139. DOI:10.12131/20230148
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, identification and antimicrobial susceptibility test of Edwardsiella tarda in Bahaba taipingensis
LI Min, YE Yifei, LI Yongfu, XIE Haiyan, LI Hongchao, LI Chunzhi, LI Xiguo, LI Benwang, CHEN Zhuojun, MO Jiehua, LU Weihua, ZHU Yanqiu, ZHANG Xianpeng,
2024, 20(2):140-149. DOI:10.12131/20230228
Abstract FullText HTML PDF
Preparation, in vitro activity and physicochemical properties of collagenase inhibitory peptide from tilapia skin
LU Chen, HU Xiao, CHEN Shengjun, WU Yanyan, HUANG Hui, XIANG Huan, QI Bo, DENG Jianchao,
2024, 20(2):150-159. DOI:10.12131/20230205
Abstract FullText HTML PDF
Effects of pre-transport density and temperature domestication on simulated transport of juvenile Ictalurus punctatus
LI Haohua, LIAO Tao, BAI Chan, QIU Liang, ZU Xiaoyan, LI Hailan, CHEN Liping, XIONG Guangquan, WANG Juguang,
2024, 20(2):160-171. DOI:10.12131/20230154
Abstract FullText HTML PDF
Study on quality differences of cultured Trachinotus ovatus with different breeding size
WANG Di, CHEN Shengjun, YU Gang, ZHAO Yongqiang, WU Yanyan, WANG Yueqi,
2024, 20(2):172-180. DOI:10.12131/20230232
Abstract FullText HTML PDF